Szolgáltatásaink
A Gordon & Webster több, mint 20 éve szereplője a hazai tanácsadási piacnak. Tapasztalatunk és munkatársaink magas fokú szakértelme biztosítja Cége számára a professzionális tanácsadási szolgáltatásokat. Üzleti profiljától független, adózással kapcsolatos kérdéseit személyre szabottan kezeljük. Cégünk segíti Önt az adókockázatok, az adómegtakarítási lehetőségek feltárásában, az elérhető adókedvezmények igénybevételében.
Tekintse meg adótanácsadási szolgáltatásainkat, forduljon hozzánk bizalommal!

Transzferár tanácsadás
A transzferárak kérdésköre az elmúlt évek során egyre nagyobb szerepet kapott az adóhatóság ellenőrzési gyakorlatában, a folyamatosan változó szabályozás, a követelményrendszer fejlődése következtében máig sem veszített aktualitásából, sőt. A transzferár ellenőrzések száma drasztikusan emelkedett az utóbbi években, és továbbra is célterületként határozzák meg az Éves Ellenőrzési Irányelvben. A nemzetközi szintéren is egyre nagyobb hangsúlyt kap a multinacionális vállalatcsoportok elszámolásainak ellenőrzése, melyre az OECD által elkészített BEPS 15 pontból álló akcióterve is kihat.
Szolgáltatásainkat a transzferárazás teljes spektrumában nyújtjuk, melynek részei: az önálló transzferár dokumentáció teljes körű elkészítése; meglévő dokumentációk felülvizsgálata; szükség esetén a törvényi szabályoknak megfelelő átdolgozása; transzferár szabályozás kialakítása – előzetes árképzés; AMADEUS lekérések és benchmark tanulmányok készítése; közös nyilvántartás készítése-, adaptálása, egyéb igények alapján egyedi tanácsadás.
Szokásos piaci ár meghatározása nem csak a transzferár dokumentációs kötelezettség teljesítését takarja. Az ÁFA adóalapjaként a nem független felek esetében a termékek/szolgáltatások szokásos piaci ára tekinthető, így a transzferár dokumentáció elkészítésével az ÁFA elszámolások alátámasztását is biztosíthatjuk.
Az éves, utólagos elszámolások esetében egyedi tanácsadási szolgáltatásokat nyújtunk, melyek szorosan kapcsolódnak a transzferár szabályozásokhoz, azonban határideje miatt együtt nem kezelhetők. A SZvt. alapján az adóalap-növelés illetve csökkentés helyett a transzferár különbözet az év végén utólagos elszámolással a könyvekben szerepeltethető.
Megjelent a nemzetgazdasági miniszter 32/2017. (X. 18.) NGM rendelete a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről, mely a korábban hatályos, és többször módosított 22/2009-es PM rendeletet váltja fel.
Az NGM Rendelet módosítása a korábban kihirdetett BEPS-akcióterv hatására és irányelvei alapján került módosításra. A transzferár nyilvántartásokra vonatkozóan mind tartalmi, mind formai követelmények is megváltoztak, így jelentősen növekednek a Vállalatok adminisztrációs terhei.
Kapcsolt vállalatok feltérképezése
Az utóbbi évek adóváltozásai következtében a kapcsolt vállalatok meghatározása nem csak a transzferár dokumentációs kötelezettség esetében merül fel, hanem kihatnak mind a helyi adók, mind reklámadó, és innovációs járulék számítások eredményeire, illetve az adókedvezmények érvényesítése során is jelentős szerepe van annak, hogy a kapcsolt vállalkozások körét helyesen mérjük fel.

Általános adótanácsadás
Folyamatos vagy megbízásos adótanácsadói feladatok ellátása
A cégek számára önálló adótanácsadói munkakör fenntartása rendkívül költséges lehet, azonban a működés közben számos adójogi kérdés merül fel. Ilyen esetekben tanácsadóink keretrendszerű, de akár ad hoc megbízási jelleggel is folyamatos támogatást tudnak biztosítani annak érdekében, hogy a Társaságuk operatív és stratégai céljait minél gördülékenyebben és gyorsabban teljesíteni tudják.
TAO, ÁFA, SZJA, helyi-, és egyéb adókkal kapcsolatos tanácsadás
Magyarországon 2018-ban 58 féle adónem található. Ezek közül a vállalatoknak akár 20 féle adónem között kell egyszerre kiigazodniuk. Ennyi jogszabály folyamatos követése rengeteg időráfordítást igényel. Tanácsadóink a legtöbb adónem esetében folyamatos képzésen vesznek részt az aktualitások minél gyorsabb elsajátítása érdekében.
Szolgáltatásunk kiterjed a legfőbb adónemek mellett, mint a TAO, ÁFA, SZJA, a helyi-, és egyéb adókkal kapcsolatos felmerülő elméleti és gyakorlati kérdéseik megválaszolására. A törvények és rendeletek értelmezésével, ügyleti elszámolásokkal kapcsolatos állásfoglalások kérésében, valamint APA-kérelmek benyújtásában is segítséget tudunk nyújtani.

Adóképviselet
Adóellenőrzési eljárások során képviseleti szolgáltatást nyújtunk, mely során segítünk a Társaság adójogi problémáinak kezelésében, az adóhatósággal történő kapcsolattartásban.
Szervezeti átalakításokkal kapcsolatos tanácsadás
A vállalatcsoport bővítése vagy akár tagok összeolvadása során felmerülő adójogi kérdések megválaszolása, stratégiai célok eléréséhez nyújtott szakmai tanácsadás, adóoptimalizálás.
Belső, előzetes audit szolgáltatás
Éven belüli, vagy éves belső audit levezetése a könyvvizsgálatot megelőzően. Számviteli rendszerek felülvizsgálata, transzferár ügyletek előzetes felülvizsgálata, mellyel a könyvvizsgálat gyorsabbá, és egyszerűbbé tehető.

KKV minősítés
A vállalkozások számára kiírt pályázatok túlnyomó többségén mikro-, kis- és középvállalkozások vehetnek részt, így támogatási szempontból lényeges az, hogy mely vállalkozás minősül KKV-nak. Továbbá a társasági adó és innovációs járulék fizetési kötelezettség esetében is lényeges szerepe van az egyes társaságok vállalati besorolásának.
Társasága besorolását 2003-ra visszamenőleg felülvizsgáljuk (törvényi kezdő időpont), és évente elvégezzük a minősítéseket, így mindig naprakész lehet a pályázati lehetőségekről.
Reklámadó
Reklámadó-fizetési kötelezettség megállapítása; éves és havi szinten fizetendő adók kiszámítása; adóoptimalizálás; reklámköltségek és ráfordítások azonosítása; elszámolási rendszer kialakítása a meglévő számlázási rendszer alapján.
Versenytárselemzés
Az Önök által megadott versenytársak pénzügyi elemzése.

K+F kedvezményekkel kapcsolatos tanácsadás
A törvények módosulásával lehetővé válik, hogy az adózó a kapcsolt vállalkozása tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenységének közvetlen költsége alapján megállapított adóalap csökkentő tétellel csökkentse az adózás előtti eredményét.
A kedvezmény megállapításához tisztában kell lennünk a kapcsolt vállalkozások aktuális fogalmával, a minősítésre vonatkozó kritériumrendszerrel, a költségek figyelembe vehetőségének szabályaival.
A NAV vizsgálatok célkeresztjében álló K+F tevékenység adókockázatát megfelelő tartalmú és részletezettségű dokumentációval alátámasztva csökkenthetjük.
A K+F tevékenység közvetlen költségei a helyi iparűzési adó és az innovációs járulék alapját is csökkenthetik.

Környezetvédelmi termékdíj tanácsadás
Jogszabályok, jogszabály változások értelmezése; Kötelezetté válás bejelentése a NAV illetékes adóigazgatósága felé; Termékdíj szabályzatok készítése, felülvizsgálata és folyamatos karbantartása; Bejelentések, bevallások elektronikus úton való benyújtáshoz szükséges regisztráció elvégzése; Jogszabály által előírt, a bevallások alapját képező nyilvántartások elkészítése; Ellenőrzés, illetve utólagos adóellenőrzés során történő rendelkezésre állás, képviselet; Termékdíj tanácsadás.

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot és kérje egyedi, személyre szóló ajánlatunkat!
Amennyiben további információra van szüksége szolgáltatásinkkal kapcsolatban, kérjük keresse munkatársainkat bizalommal:

Gordon & Webster Zrt.
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 6.
Telefon: +36 (1) 999-0642
Fax: +36-1-789-4805
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 15.
info@gordon-webster.com