Zdroje

Podrobnosti a podpůrné informace o softwaru ABUX

Články na blogu, videa, whitepapery, případové studie & Více

Videa - platforma, funkce

Můžete se podívat, jak ABUX funguje v acitonu, jak řeší některé běžné problémy při plánování a analýze.

Funkce softwaru ABUX (12 Min)

 

Funkce softwaru ABUX jsou vysvětleny na demonstraci s využitím ukázkové databáze.

Video je k dispozici v němčině a maďarštině na našem kanálu YouTube.

Zápis pivotů (8 Min)


Pravděpodobně jste se setkali s bolestí Excelu: neustálým kopírováním a vkládáním, abyste získali data a vytvořili přehledy. Unavuje vás nepružná sestava, Pivot tabulka, kterou nemůžete přímo upravovat. Náš konzultant vám v tomto videu ukáže, jak tyto nedostatky odstranit pomocí aplikace ABUX.

Plánování shora dolů v personalistice 


ABUX spravuje mzdová data anonymně. Personalisté mohou kontrolovat přístup ke mzdovým datům pro finanční analytiky pracující na ročních plánech.

HR je obvykle izolovanou oblastí plánování v rámci společnosti. Software ABUX ji integruje, pro plánování HR je k dispozici plánování shora dolů i zdola nahoru v rámci celopodnikových plánů.

Plánování výroby (4 Min)


Roční plán výroby (zásobování, kapacita strojů, balení, výrobní technologie, poptávka po pracovní síle, měny atd. Znalost plánování přenesená z kontrolorů do softwaru ABUX. Jak ABUX pracuje s nákupními cenami v různých měnách? Plánovat výrobu a obchod na jednom listu, ale stále odděleně (výnosy i náklady). Užijte si toto vynikající rozhraní sdílení informací, spolehlivost SQL serveru a potenciál OLAP kostky.

Analýza marží (2 min)


Když podnik prodává výrobky s různou marží, cenou a náklady, může mix toho, co prodáváte, ovlivnit výsledky. Vyplatí se tomu porozumět. V tomto tutoriálu předvedu, jak můžete analyzovat bod zvratu nebo marži v čase. Konkrétně zde najdete ziskové marže z prodeje podle produktů nebo partnerů. Může se jednat o jakýkoli typ analýzy marží. Jedná se o stejnou techniku.

Roční plánování (17min)


Jak může ABUX zlepšit vaše procesy ročního plánování?
1.) Jak ABUX funguje? Jak vypadá? 

2.) Zápis do tabulky PIVOT – jako ideální řešení pro roční plánování prodeje
3.) Správa tabulky P/L ve více měnách, plánování shora dolů
4.) Tabulka plných nákladů na zaměstnance

Naučte se

Videa na vyžádání

Připojte se k našim videím zaměřeným na konkrétní odvětví, která se týkají vašich problémů s plánováním a našich řešení.

Workshopy

Sdílíme osvědčené postupy při plánování a nové funkce systému ABUX. Spojte se s dalšími finančními manažery a experty.

konzultace

Co se chcete naučit dnes? Naši odborníci jsou otevřeni diskusi o vašich konkrétních problémech.

Přečtěte si

Bílá kniha

Stáhněte si technické informace o systému ABUX.

ERP vs ABUX

Náš článek vychází z téměř 25 let zkušeností, které nasbíral jako konzultant v oblasti controllingu.

Software ABUX dokáže řešit nedostatky systémů ERP a plánování na bázi MS Excel.

Případové studie

Přečtěte si, jak společnosti všech tvarů a velikostí úspěšně financují s ABUX.

Blog

Pravidelně píšeme o implementaci softwaru a o tom, co jsme zažili u našich zákazníků v oblasti plánování.

Skupina na síti LinkedIn

Připojte se k naší zákaznické skupině na síti LinkedIn. Tato skupina je soukromá komunita “pouze pro členy” určená výhradně pro zákazníky společnosti ABUX.

Excel vs ABUX

Doporučujeme několik sugestivních “náčrtů řešení Excel vs. ABUX” jako podnětný seznam pro živou konverzaci s námi.

Chcete vidět ABUX v akci?