9 Problémy s aplikací Excel

Excel je obdivuhodný. Ale s tím, jak zpracováváme více informací, očekává se rychlejší reakce, ad-hoc analýzy, není Excel vždy schopen tomuto prostředí sloužit. Je to sice hlavní tok, ale hodit znalosti Excelu na hřebík není řešení, které nabízíme.

ABUX dokáže odstranit technické hranice Excelu a vyřešit řadu nedostatků a potíží plánovacích a reportovacích procesů.

Vedle odstranění opakujících se procesů, křehkých systémů hypertextových odkazů na buňky a obrovského množství ruční práce jsou v ABUXu ještě další možnosti, které zde zmiňujeme:

Plánování procesů shora dolů a/nebo zdola nahoru.

Excel není navržen tak, aby alokoval data a následně shromažďoval nové verze. Při vícenásobném kopírování a sdílení dat chybí kontrola procesu.

Znáte přesně pracovní postup plánování v Excelu. Společnosti většinou používají pro stanovení cílů přístup shora dolů a sběr dat zdola nahoru. Ve většině případů dostanou zaměstnanci prázdný list v Excelu a poté proběhne několik schůzek, na kterých se tyto rozpočty schválí nebo zamítnou.

Systém ABUX si dokáže poradit s více scénáři. Jednotný zdroj pravdy a jednotná platforma řeší potíže spojené s geografickou vzdáleností a křehkostí vstupních dat.

Vstup dat přímo do Pivot tabulky a automatizované kroky podporují bezproblémový proces plánování.

Oprávnění a zabezpečení

Je obtížné chránit data v aplikaci Excel, tj. mzdy a prognózy.

Listy Excelu často obsahují data, která jsou nejdůvěrnějšími a nejcitlivějšími informacemi společnosti (tj. prognózy a tržní data), a tato data putují mezi uživateli prostřednictvím e-mailového systému.

Přístup – kontrola na základě: role, rozsahu plánu, vnitřní kultury nebo jiných aspektů. Schválení/odmítnutí a uzamčení dat jsou rovněž vestavěnou funkcí systému ABUX.

Validace dat - vrtání až do zdrojových dat.

Data je třeba ručně vytáhnout do aplikace Excel. Při stovkách změn a izolovaných platformách není validace dat možná.

Je vám tato otázka známá v nějakém řídicím výboru: Jaké náklady jsou přesně alokovány do této nákladové skupiny? Jaké skutečnosti změnily data plánu?

Jednotný zdroj pravdy validuje data automaticky: každý uživatel načte data ze stejné ankety, kterou všichni akceptují. Vrtání dat je základní funkcí systému ABUX. Obsah kumulativního řádku můžete zobrazit jediným kliknutím až do zdrojových dat (tj. faktur v účetním systému).

Změna a načítání dat přímo prostřednictvím tabulky Pivot.

Pivot tabulka slouží k uspořádání a přeuspořádání dat.

Sestavy vytvořené v tabulce PIVOT není možné přímo upravovat.

Pivot tabulka je platforma pro zadávání dat: načítání, zápis, změny údajů v Pivotu. ABUX zvládá všechny práce na pozadí – nová data se současně objevují v jiných částech plánu. (Tj.: když zvýšíte objem prodeje, než se automaticky vypočítá alokace nákladů s tímto větším objemem).

Přepínání mezi fakty a plány

Není snadné (nebo dokonce nemožné) rychle a efektivně provádět porovnání historie a analýzu odchylek.

Přepínat mezi více plány a pracovat v osobním rozpočtu v excelovském listu může snadno vést k chybám. Vytvoření odděleného listu Excelu speciálně pro porovnávání? Pracovat na třech nebo čtyřech monitorech současně?

Zmírněte riziko! ABUX poskytuje automatické procesy načítání z libovolného systému. Aktuální a historická data ze zdrojového systému jsou aktuální v centralizovaném řešení. Tím lze také vyřešit potíže se změnou verzí v systémech ERP, které obvykle zahrnují ukládání různých období v různých databázích.

Klouzavá předpověď

Možné, ale funkce jsou natolik omezené, že se nevyplatí začínat klouzavou prognózu v Excelu.

Vytvoření samostatného listu Excelu pro klouzavou prognózu je ve firmě běžnou praxí. Problémy začínají, když chceme mezitím změnit nastavení: úroveň podrobnosti, identifikovat objekt a hodnotové faktory, přehodnotit časový rámec atd.

V systému ABUX můžete

  • vytvořit spojení mezi tržními trendy v reálném čase a strategickými cíli,
  • zvýšit přesnost díky automatickému přenosu dat z “Single Point of Truth”

Rámce plánování mohou být postaveny na základě faktorů a projektů: zobrazte finanční a provozní údaje budoucnosti v každém čtvrtletí nebo měsíci atd.

Zvládnutelná velikost reportů

V organizaci kolují obrovské tabulky. Nutná je ztráta dat, poškození hypertextových odkazů buněk, sklouzávání vzorců.

Výkazy jsou sdíleny v tabulkách Excelu prostřednictvím e-mailů. Přemýšleli jste někdy o tom, kolik dalšího úložného prostoru potřebuje vaše firma pro dvojnásobek trojnásobku nebo (více) časově uložených dat?

Už žádné duplikování nebo chybějící datové body. Tato funkce je právě výsledkem společné správy databází. Tabulky Excelu nepracují jako databáze: tuto roli plní SQL server za ABUX. Excel je pouze vstupně-výstupním rozhraním.

Přizpůsobení sestavy okamžitě - Udělejte si to po svém

Dynamické sestavy jsou velmi omezené. Rychlé ověřování strukturálních změn v sestavách nefunguje. Je Power Point skutečně samozřejmým nástrojem pro tvorbu manažerského reportu?

Co když si publikum dokáže uspořádat data podle vlastního zájmu? Správci jsou odpovědní pouze za odborné aspekty reportů (tj. správnost dat). Představenstvo může kdykoli a kdekoli načíst reporty pomocí digitálních nástrojů a je schopno rozšířit/zúžit rozsah reportu.

My musíme ročně strávit stovky hodin vytvářením dobře navržených, přehledných PPT prezentací pro vedoucí pracovníky. Je třeba předem předvídat, jaké informace jsou pro publikum ve zprávě klíčové.

Plánování ve shodě - sladění izolovaného oddělení

Každé oddělení a dceřiné společnosti pracují s vlastním reportem. Je časově náročné a riskantní ručně shromažďovat data z oddělených zdrojů, abyste viděli celkový obraz.

Kromě rizika chybějící správy databází a absence jednotné business intelligence plánují oddělení izolovaně od sebe.

Vícedimenzionální model umožňuje zaměstnancům pracovat se šablonami namísto izolovaných sestav jednotlivých oddělení. ABUX načítá data z libovolných zdrojů (tj. ERP, SAP, Oracle, Navision, Excel, txt atd.) a sdílí data mezi odděleními na základě předem připravené logiky a četnosti (např.: předpověď prodeje mezi obchodními zástupci a výrobou).

Chcete vidět ABUX v akci?